fbpx

Media Arts & Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ ศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ในการสร้างนวัตกรรมมีเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมระดับสากล

ข่าวสารและประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Admission

TCAS65

📣 #TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio❗❗

โครงการ ACTIVE RECRUITMENT

TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio #โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

✅ รับสมัครตั้งแต่วัรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.64 ถึง 19 ม.ค.65

✅ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1

  • มีเดียเทคโนโลยี
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

* มีเดียอาตส์ยังไม่เปิดรับสมัคร

📚 รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร

💻 สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัคร


โครงการ ACTIVE RECRUITMENT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

📅 วันที่ 5 มกราคม 2565

Current Student

Students Work