fbpx

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TGIF-TECHNOLOGY IS FUN : อัปสกิลเทคโนโลยีใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจ ให้ Next-Gen

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม📣

เตรียมพบกับกิจกรรมที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยี ไปโรดโชว์ตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษา และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าถึง เรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ และร่วมสนุกไปพร้อมกันในกิจกรรม TGIF-TECHNOLOGY IS FUN : อัปสกิลเทคโนโลยีใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจ ให้ Next-Gen

📅 วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ อาคาร LX ชั้น 1 และ 2 มจธ.บางมด

ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม

27 มีนาคม 2566 Talk :

1. Metaverse, AR/VR, and Synthetic Media เวลา 10:00 – 12:00 น.

2. หัวข้อเจาะเทรนด์โลก เวลา 13:30 – 15:30 น.

📱 https://forms.gle/txsWMk8qUcv5ZxKH6

28 มีนาคม 2566

AR Metaverse Workshop รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

📱 https://forms.gle/edvREqaqEapyMRTf7

#นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรม

โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษานี้ ได้รับการสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “MiniTCDC LINK” ระหว่างหลักสูตร ศลบ. มีเดียอาตส์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ปีการศึกษา 2565