fbpx

นักศึกษาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนาเกม ด้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Global Game Jam @DDCT-KMUTT

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา เทคโนโลยีมีเดีย🎊

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย กลุ่มเอกการพัฒนาเกม โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Global Game Jam @DDCT-KMUTT ได้แก่

🔹นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ Game Developer

🔹นายชยุต สัจวรรณ Game Designer

🔹นางสาวชลิดา เล็กวิไล Game Artist

โดยมี ผศ.ดร.รัชฏาวรรณ นิ่มนวล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันนี้จัดโดย วิทยาลัยสหวิทยาการ (DDCT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

#Media#KMUTT#MediaNews#MDT