fbpx

นักศึกษาเทคโนโลยีมีเดีย คว้าเหรียญทองแดง ชนิดกีฬาเอเเมททีมชาย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

🥉 ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ คนเก่ง คว้าเหรียญทองแดง ชนิดกีฬาเอเเมททีมชาย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

🔸️ ภูมิบดี แพรัตน์ (แบงค์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

🔸️ ฉัตริน โฆษิตรมย์ (บาส) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

🔸️ มโนธรรม ดำเนิน (อ้วน)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

🔸️พัทยา แซ่เจี่ย (โชค) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์