fbpx

มีเดีย ร่วมกันต้อนรับ สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

มีเดีย ร่วมกันต้อนรับ สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) และ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์ ร่วมกันต้อนรับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมชมผลงานด้านการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG) ของนักศึกษาในหลักสูตรมีเดียอาร์ต หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย และหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้พื้นที่การศึกษาเป็น Living Lab ณ ห้องวิจิตระการ อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)