ขอแสดงความยินดีด้วย !!!!!
Thaivans รับ "รางวัลชนะเลิศ"
นักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
ระดับอุดมศึกษา กลุ่ม ศิลปะและการออกแบบ
"การออกแบบป้ายสัญลักษณ์ แอปพลิเคชั่นและวิดีโอโมชั่นอินโฟกราฟิก เพื่อแสดงจุดจอดรถตู้โดยสารบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ"
วันนักประดิษฐ์ 2559 จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 

  

cover: