โครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Crative Media and Innovation Conference 2017 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560 ณ ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้ รายละเอียด click (Call for paper)

http://cmi-c.org

Image: 
Video: