ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษามีเดีย ครั้งที่ 5 (XCHO)

ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560

Atrium 2 1st FLOOR @ Siam Center

Fashion Visionaries Avenue 3rd FLOOR @ Siam Center

Living Room 2 For Event 4th FLOOR @ Siam Discovery

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานนิทรรศการได้ที่

https://www.facebook.com/XCHOTHE

Image: 
Video: 
Image2: