โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

49 ซ.เทียนทะเล 25, ท่าข้าม,
บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์: 024707602-4
โทรสาร: 024707601

media@mail.kmutt.ac.th

การเดินทางโดย รถมหาวิทยาลัย
ตารางการเดินรถของมหาวิทยาลัย

การเดินทางโดย รถขสมก.
สายรถ 88 ต้นทาง มจธ.บางขุนเทียน ปลายทาง ลาดหญ้า
สายรถ 68 (เสริม BRT ราชพฤกษ์) ต้นทาง มจธ.บางขุนเทียน ปลายทาง BRT ราชพฤกษ์